Mudrovali sme v rádiu

Mudrovali sme v rádiu

Mesiac október je známy ako Mesiac úcty k starším. Počas nášho pravidelného cvičenia v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) nás navštívila Lenka Leláková z rádia Slovensko.  Vypočujte si záznam z relácie “Seriál...