PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ

Darujte nám 2% alebo nás podporte jednorázovým príspevkom

Pravidelným kardio-silovým cvičením pod dohľadom trénerov v malých skupinách v Centre pohybovej aktivity SAV si navzájom pomáhame budovať dobrú fyzickú kondíciu a posilňujeme svoje mentálne zdravie. Boli by sme tiež radi, keby nás, zdatných a pozitívne naladených seniorov, bolo čo najviac. Aby takúto možnosť dostali aj vaši rodičia alebo starí rodičia.

Budeme nesmierne vďační, ak nás podporíte darovaním 2% z Vašich daní alebo jednorázovým príspevkom. Našim cieľom je, aby sa do pohybových programov mohla zapojiť oveľa väčšia populáciu seniorov, ideálne z celého Slovenska. Pomôcť môžete napríklad darovaním vašich 2% z dane. 

Darujte nám 2%

Finančná podpora

POSTUP PRE DAROVANIE 2% Z DANÍ

SOM ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť si môžete stiahnuť TU.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tlačivo si môžete stiahnuť TU. Poučenie k vypísaniu tlačiva nájdete TU.
Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 51409071
Právna forma: občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Názov: Strieborné líšky
Adresa: Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo poštou do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

VYHLÁSENIE – STIAHNUŤ
POUČENIE – STIAHNUŤ

POSTUP PRE DAROVANIE 2% Z DANÍ

SOM FYZICKÁ OSOBA

Postup pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé:

1.  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre jedného prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

IČO: 51409071
Právna forma: občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Názov: Strieborné líšky
Adresa: Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad buď elektronicky, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi, tak podľa Vášho bydliska. 

POSTUP PRE DAROVANIE 2% Z DANÍ

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.) môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€. 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane.  V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2022 na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky (ak máte povinnosť komunikovať so štátnymi orgánmi elektronicky) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podporte nás finančným príspevkom

Strieborné líšky môžete podporiť aj jednorázovým finančným príspevkom na náš účet: SK6683300000002301429344. 

STRIEBORNÉ LÍŠKY

IBAN

SK 6683300000002301429344

Právna forma

občianske združenie

IČO

51409071

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS

Email: info@striebornelisky.sk

Telefónne číslo: +421 948 420 401