Vyberte stranu

STRIEBORNÉ LÍŠKY

Sme priateľmi pohybu v každom veku

Už štvrtý rok budujeme komunitu strieborných líšok – zdatných seniorov a spoločne s vedcami a lekármi z Biomedicínskeho centra SAV podporujeme výskum účinkov pohybu na zdravie. Snažíme sa propagovať koncept aktívneho starnutia.

ONLINE POKRAČOVANIE VÝSTAVY

NA KAŽDOM ZÁLEŽÍ

Charitatívna dražba a výstava umeleckých diel na podporu Ukrajiny sa uskutočnila od 21. do 23. júna 2022 v priestoroch Slovenskej akadémie vied.

ORGANIZÁTORI: Centrum pohybovej aktivity Biomedicínske centrum SAV & Strieborné líšky.

ONLINE KATALÓG UMELECKÝCH DIEL

Pozývame vás na charitatívnu výstavu, spojenú s dražbou umeleckých diel, s cieľom vyjadriť podporu Ukrajine a pomôcť ukrajinským rodinám, vedcom a študentom, ktorí zo svojej krajiny museli odísť v dôsledku vojny. Výstavu organizujeme v spolupráci s Centrom pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV. 

22. - 23. JÚN 2022

10:00 – 15:00

VÝSTAVA

KDE: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9, bratislava

Obrazy a fotografie venovali amatérski a aj profesionálni umelci, medzi nimi aj členovia strieborných líšok. 

21. JÚN 2022

16:00 – 19:00

VERNISÁŽ A CHARITATÍVNA DRAŽBA UMELECKÝCH DIEL

KDE: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9, bratislava

Prednášková sála vedľa centra pohybovej aktivity vo Virologickom ústave BMC SAV.

Výstava bude pokračovať online na našom webe. 

NOVINKA

AQUA GYM

K našim pohybovým aktivitám sme niektorí pridali aj cvičenie vo vode pod vedením fyzioterapeuta Patrika Konrádyho.
V prípade záujmu sa môžete informovať na emailovej adrese: info@striebornelisky.sk

KDE CVIČÍME: GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, Bratislava

DÁVAME DO VAŠEJ POZORNOSTI

KAŽDÝ UTOROK

9:00

PETANQUE 

KDE: VIEDENSKÁ CESTA, NÁBREŽIE DUNAJA, BRATISLAVA
miesto stretnutia: Au Café
VSTUP VOĽNÝ

Občianske združenie STÁLE DOBRÍ s ktorými sme začali spolupracovať organizujú pravidelné stretnutia starých aj nových priateľov hry „PETANQUE“, každý utorok o 9:00. 

každý utorok

13:00, 14:15

Nutné prihlásenie na konkrétny čas na: staledobri@gmail.com

KOORDINAČNÉ CVIČENIA

KDE: MEDICKÁ ZÁHRADA, ŠPITÁLSKA, BRATISLAVA, (stretnutie pri fontáne)
VSTUP: 2 EUR
LEKTORKA: SILVIA VALOVIČOVÁ

Ďalšou skvelou aktivitou občianskeho združenia STÁLE DOBRÍ sú pravidelné koordinačné cvičenia v Medickej záhrade. Cvičenia precvičia najmä vašu hlavu – pamäť, koncentráciu, či koordináciu. Cvičenia sú zamerané na zdokonalenie koncentrácie mozgu, na koordináciu pohybov, koordináciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry, celkové uvoľnenie tela. Cvičí sa aj so šatkami a loptičkami, ktoré má lektorka k dispozícii. Cvičenia nie sú fyzicky náročné.

OD ROKU 2018

ČO JE NAŠIM CIEĽOM?

„Často mi niekto povie: „Tebe je dobre, ty si taká štíhla.” Ja na to však vždy hovorím: „Ale ja pre to aj niečo robím, nesedím doma s vyloženými nohami. Chodím dvakrát do týždňa cvičiť a čo robíš ty?”

Danica Paulovčinová (vek), zakladateľka Strieborných líšok

N

spájať ľudí, ktorí vnímajú život pozitívne

N

propagovať koncept aktívneho starnutia

N

budovať komunitu zdatných seniorov, ktorí sa vlastným pričinením usilujú dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu života

N

minimalizovať negatívne aspekty starnutia, ktoré súvisia najmä so zvýšenou chorobnosťou, potrebou farmakoterapie a zdravotnej starostlivosti

N

šíriť myšlienky o vhodnosti pohybovej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení

N

podporovať výskum účinkov pohybovej aktivity na zdravie v rôznych vekových kategóriách, ako aj u pacientov s chronickými ochoreniami, prenesením do praxe

POHYB AKO LIEK

PREČO BYŤ AKTÍVNY?

Pravidelné cvičenie výrazne zlepšuje kvalitu života a zdravie seniorov. Intenzívnejšie cvičenie môže zásadne pribrzdiť alebo aj zvrátiť viaceré civilizačné ochorenia, ktoré bežne považujeme za neliečiteľné. Za každých okolností však cvičenie seniorom výrazne zlepšuje kvalitu života. 

Pravidelným cvičením ovplyvňujete štruktúru aj funkciu mozgu. Tvoria sa nové bunky a prepojenia. Tým pádom sa zlepšujú aj kognitívne (rozumové) schopnosti, ako pamäť, pozornosť či rozhodovanie. Veľkosť tzv. hipokampu teda tej časti mozgu, ktorá je dôležitá pre krátkodobú pamäť a učenie, sa u seniorov vplyvom cvičenia zväčšuje, čo súvisí so zlepšením pamäte a mozgovej kapacity.

Navzájom si pomáhame budovať dobrú fyzickú kondíciu a posilňovanie mentálneho zdravia prostredníctvom primeraných fyzických, duševných a vzdelávacích aktivít.

Podporujme taký životný štýl seniorov, ktorý zabezpečí udržiavanie a rozvoj ich fyzických a psychických síl čo možno najdlhšie, čím sa oddiali ich sociálna odkázanosť, zníži sa riziko chronických ochorení a významne sa znížia náklady na zdravotnú starostlivosť.

V spolupráci s vedcami a lekármi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied podporujeme výskum v oblasti účinkov pohybovej aktivity na zdravie.

Podporujeme sociálne väzby seniorov a medzigeneračné aktivity.

Organizujeme a sprostredkovávame dobrovoľnícku činnosť.

Organizujeme športové, vzdelávacie podujatia, vytvárať iniciatívy, ktoré budú odstraňovať prekážky v živote starších.

Cvičíme pod dohľadom vedcov

Cvičíme v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod vedením kvalifikovaných trénerov a pod dohľadom vedcov z BMC SAV. Program dlhodobého tréningu iniciovali a vedú renomovaní vedci, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu účinkov pohybu na zdravie, a pravidelne monitorujú a vyhodnocujú náš zdravotný stav.

PRIDAJTE SA K NÁM ALEBO NAŠU ČINNOSŤ PODPORTE

Telefónne číslo: +421 948 420 401